Hơn 20 NĂM

Kinh nghiệm

Phát triển bền vững - Thích ứng tương lai.
Xem thêm
Hơn 20 NĂM

Kinh nghiệm

Phát triển bền vững - Thích ứng tương lai.
Xem thêm
Hơn 20 NĂM

Kinh nghiệm

Phát triển bền vững - Thích ứng tương lai.
Xem thêm
Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ

Cung ứng nhân lực bảo trì, bảo dưỡng cơ điện

Cung ứng dịch vụ kỹ thuật

Huấn luyện bảo trì tại các nhà máy CN

Bảo trì bảo dưỡng công nghiệp, tòa nhà, chung cư

Kiểm định thiết bị máy móc

Công tác sửa chữa cơ điện

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng